Logo, Corporate identity

RAJ zdravia

Názov, logo a CI

KAWITCHI

Kompletné vytvorenie značky

MECHECHE

Logo

Logo XiX

Logo

Logo Malecon

Logo

Logo Vinárstvo Fondrk

Logo

Albrecht

Logo

Framehouse

Logo a pozvánka

Tenisové múzeum

Obal

Goralki nagie

názov, logo a corporate design

Grow cube

Logo

StopALERG logo

Obal

Goralki oryginal

Logo

Bratislavské meštiaske pivovary